Presentació del llibre "El Monestir i la Verge de la Serra de Montblanc. Entre història i llegenda", de Carme Plaza

  • Hora: 20:00h
  • Lloc: Museu Comarcal de la Conca Barberà
  • Organitza: Festes de la Serra, Montblanc 2016

Presentació del llibre "El Monestir i la Verge de la Serra de Montblanc. Entre història i llegenda", de Carme Plaza El llibre presenta la història del monestir i la Verge de la Serra de Montblanc dins del seu context polític, religiós i artístic, alhora que articula una suggeridora dialèctica entre la història i la llegenda fundacional. L'aproximació arquitectònica a allò que podia haver estat el primitiu convent constitueix una original aportació de l'obra, com també ho és l'estudi de la imatge de la Verge en relació amb altres obres coetànies, cosa que permet apuntar interessants hipòtesis sobre la seva autoria. La iconografia de la Verge i la categoria del monestir posa en relació el parentiu i la naturalesa reial i aristocràtica dels seus promotors.