Ciar

VISITA AUTODIDACTA AL MUSEU D'ART FREDERIC MARÈS DE MONTBLANC

TARIFES

Entrada regular individual: 4€

Entrada reduïda: 2€

Entrada gratuïta


TARIFES VISITA CONJUNTA (MCCB+CIAR+MAFM)


Entrada regular individual: 5€

Entrada reduïda: 3€

Entrada gratuïta

 

DESCOMPTES

Entrada reduïda: menors de 14 anys, carnet d'estudiant, grups escolars acompanyats de professorat, pensionistes, persones incapacitades o discapacitades, persones a l'atur de l'estat espanyol, magisteri i professorat estranger, carnet de família nombrosa o monoparental.

Entrada gratuïta: Socis de Museu-Arxiu, habitants de Montblanc, menors 6 anys, membres de l'Associació de Museòlegs de Catalunya, i professorat de l'estat espanyol.

Cal acreditar la pertinença a qualsevol d'aquests col·lectius a l'entrada del Museu.