Ciar

Fundada l'any 1958, i una de les institucions pioneres, després de la Guerra Civil, en el revifament de la cultura catalana.

L'associació va reunir un conjunt de béns culturals mobles i immobles i va iniciar una tasca de conservació, documentació i estudi.