1 Start 2 Complete
El pagament es realitzarà per transferència bancària al compte del Consorci del Museu Comarcal de Montblanc: BBVA - Compte: 0182-6035-44-0202619176 - IBAN: ES45 0182 6035 44 0202619176 Concepte: JORN2019 Cognoms NIF o Passaport Llegeixi aquesta informació abans de realitzar la inscripció: • És imprescindible indicar en el concepte de la transferència JORN2019 Cognoms NIF o Passaport • Obligatòriament enviar a administracio@mccb.cat una còpia de la transferència bancaria un cop emplenat el formulari d’inscripció • És poden realitzar transferències per l’import total de vàries inscripcions, però cada persona ha d’emplenar el formulari d’inscripció per separat i adjuntar la còpia de la transferència, indican en el formulari el nom de totes les persones en observacions.